Shërbimet tona profesionale

HVAC

HVAC është teknologjia e kontrollit të ambientit. ADS e sjell tek ju.

+ Çfarë ne bëjmë

Qëllimi i HVAC është të sigurojë komfort termal dhe cilësi ekzemplara ajri. Produkte të këtij kalibri, kanë nevojë për një instalim po kaq preçiz. ADS punon me ju përpara instalimit për të dizejnuar zgjidhje dhe shërbime specifike, pavarësisht stilit, madhësisë ose formave specifike të objektit. Ju mund t’t besoni ADS për suportin e vazhdueshëm, preçiz dhe të shpejtë, për të mbajtur sistemin tuaj HVAC në gjendje optimale.

Mbrojtje e Avancuar ndaj Zjarrit

Mbrojtja ndaj zjarrit është themelore për çdo ambient. Na e besoni ne këtë aspekt.

+ Çfarë ne bëjmë

Nga komplekset e apartamenteve tek zyrat, nga restorantet tek shkollat, një alarm zjarri funksional ndihmon në shpëtimin e jetëve dhe reduktimin e dëmeve. Një gamë teknologjish duke përfshirë alarme, sprinklera, fikëse zjarri, pompa dhe më shumë, ne sigurojmë instalim ekzemplar për mbajtjen e strukturave tuaja të sigura në rast zjarri.

Furnizim Me Energji Elektrike

Për aplikime ku energjia e vazhdueshme elektrike është kyç, ADS garanton shërbimet e saj profesionale.

+ Çfarë ne bëjmë

Klientët kritikë, si Fabrikat, Spitalet dhe Data Centers, ku shkëputjet elektrike mund të shkaktojnë probleme katastrofike, ne ofrojmë instalimin e Integrated Power Supply System, për një ambient gjithmon të “ndezur”.

Sisteme Hidraulike

Duke mbuluar gjithë infrastrukturën e mbledhjes, transpetimit, trajtimit, ruajtjes dhe distributimit të ujit, ADS është zgjedhja juaj.

+ Çfarë ne bëjmë

Uji është nevoja më bazike, prandaj ne sigurojmë teknologjinë më të fundit dhe pajisje të qualitetit të larte, e të provuara ne cilësinë e tyre, për sigurimin e furnizimit dhe qualitetit optimal të ujit.

Automatizim (BMS)

Automatizoni sistemin tuaj HVAC për të rritur efiçensën.

+ Çfarë ne bëjmë

Automatizimi i sistemit tuaj HVAC do te thotë më pak kosto dhe efiçensë e maksimizuar. ADS dhe Carrier ko-operojnë në automatizimin e sistemit tuaj, dhe ofrojnë një ndërfaqe (interface) intuitive dhe të thjeshtë për tu kontrolluar.

Na Kontaktoni

Send us a Message

10 + 4 =

Info

Mobile: +355 69 20 63 490

Office: +355 68 40 900 99

Email: info@ads-albania.com

Address: Rr. Artan Lenja, Godina 14/1, Tirana, Albania